NCCU 中文版

Student Area

2018-12-27

2018 academic year

2018 academic year

Freshman year

Cathy, Tzu-Shing Chen

Chiao-yun Chen

Sophomore year

Sheng-Feng Dai

Shu-Ping Tzeng

Junior year

Min-Chirh Jay Lin

Doris Chu

Senior year

Hsien-Huei Chiou

Yueh-Chung Ma